Identyfikacja ryzyk wg ISO 31000

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Proces identyfikacji ryzyk wg ISO 31000 dla organizacji rozpoczyna nam cały cykl zarządzania ryzykiem. Na tym etapie, zazwyczaj w grupie roboczej, analizowana jest działalność organizacji oraz jej otoczenia. W trakcie identyfikacji ryzyk organizacja powinna zadać sobie następujące pytania:

 • Co jest głównym czynnikiem sukcesu organizacji?
 • Jakie są główne zagrożenia związane z działalnością organizacji – zarówno wynikające z jej otoczenia oraz wnętrza organizacji?
 • Jakie procesy podstawowe wspierają działalność organizacji oraz jakie systemy je wspierają?
 • Jakie dane są „wrażliwe” i które z nich największą wartość?
 • Które aktywa organizacji chronić?
 • Jakie są zagrożenia poszczególnych aktywów?
 • Jakie są podatności ww. systemów i procesów?
 • Jakie ryzyka już wystąpiły?

W poszukiwaniu zagrożeń naszą analizę można podzielić na obszary np. ludzie, procesy, technologia, środowisko, w tym prawo i regulacje. Na poszczególne ryzyka warto również patrzyć z perspektywy:

 • zagrożeń – definiuje zjawisko,  którego wystąpienie może negatywnie wpłynąć na organizację;
 • podatności – słabość lub luka, której wykorzystanie może być źródłem zagrożenia powodującym szkody zasobów lub biznesu (podatnością jest na pprzykład brak zabezpieczenia aktywu);
 • skutku – konsekwencje dla organizacji w wyniku urzeczywistnienia się zagrożenia, może go wyrazić  za pośrednictwem wartość np. poniesionych strat.

Atrybuty „zagrożenie” i „podatność” stanowią warunek urzeczywistnienia się ryzyka. Istnienie podatności nie powoduje szkody, musi istnieć dodatkowo zagrożenie, które urzeczywistnia się poprzez wykorzystanie źródła zagrożenia, którym może być np. człowiek.

W pierwszej fazie analizy ryzyk wg ISO 31000, definiujemy możliwie jak najwięcej ryzyk, następnie je grupujemy oraz poddajemy ocenie. O metodach oceny ryzyk napiszemy w kolejnej części.

Podziel się

Pinterest