Jakość outsourcingu

ABI

Wszelkie dane osobowe użytkowników gromadzone w internecie powinny być należycie przechowywane. Odpowiedzialność za wszelkie czynności związane ze zbiorami danych powinna spoczywać na konkretnej osobie.

Ponieważ firmy i instytucje zbierające i przechowujące takie dane skupiają się na swojej zasadniczej działalności, w takiej sytuacji doskonale sprawdza się outsourcing ABI, czyli administratora bezpieczeństwa informacji, który dba o wszelkie procedury związane z danymi osobowymi.